Podpora samostatného bydlení

Stručný popis projektu

Služba podpora samostatného bydlení je terénní služba a je tedy poskytována ve vlastních domácnostech uživatelů nebo v pronajatých objektech, v maximální vzdálenosti 15 km od Slaného.

Kapacita služby jsou 4 uživatelé.

Rozsah poskytovaných služeb:

a) pomoc při zajištění chodu domácnosti – pracovník poskytuje uživateli podporu a pomoc pouze v oblastech, času a rozsahu, které si předem dohodnou – např. pomoc s hospodařením, nákupy, vařením, atd. Míra podpory je stanovena v individuálních plánech.

b) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti - individuálně se uživatelé zapojují do aktivizačních a vzdělávacích činností v rámci individuálního plánování a stanovování osobních cílů.

c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – pracovník uživatelům poskytuje nabídku možností veřejných i soukromých služeb v místní komunitě. Využití této nabídky závisí na uživateli a je dohodnuto v individuálním plánu.

d) sociálně terapeutické činnosti - v současné době zařízení nabízí terapeutickou činnost v košíkářské dílně, dále využívá spolupráce s organizací Zahrada Kladno, kam mohou uživatelé dojíždět do terapeutických dílen.

e) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí - klíčový pracovník uživatele ve spolupráci se sociální pracovnicí jsou nápomocni při zajišťování osobních záležitostí uživatele, zejména se jedná o pomoc s komunikací na úřadech, u soudu, s opatrovníkem, apod. Zařízení hájí práva a zájmy uživatele, napomáhá při řešení problémů či stížnosti.

Site Map | © 2008 - 2023 Bellevue, poskytovatel sociálních služeb | Powered by mojoPortal | HTML 5 | CSS