Kdo jsme

Základní kontaktní informace
Název organizace: Bellevue, poskytovatel sociálních služeb
Název sociální služby: Domov pro osoby se zdravotním postižením
  Chráněné bydlení
  Podpora samostatného bydlení
Sídlo organizace: Ledce 148, 273 05 p. Smečno
Kontaktní adresa: Ouvalova 567, 274 01 Slaný
IČ: 712 34 438
Telefon: 312 312 668
GSM:  
E-mail: info@pssbellevue.cz
Adresa webových stránek: www.bellevue-pss.cz
Zřizovatel: Středočeský kraj
Registrace sociální služby: DOZP     1. 1. 2007
  CHB     1. 1. 2008
  PSB     1. 3. 2009
Druh sociální služby: DOZP     pobytová
  CHB     pobytová
  PSB     terénní

 

Kdo jsmeOrganizace Bellevue je příspěvkovou organizací, která je zřízena Středočeským krajem zřizovací listinou, která vymezuje předmět a účel její činnosti, předmět činnosti, předmět doplňkových činností, vymezení majetku a majetkových práv. Organizace Bellevue má registrovány tři sociální služby:

  • Pobytovou službu Domov pro osoby se zdravotním postižením s kapacitou 35 uživatelů
  • Pobytovou službu Chráněné bydlení s kapacitou 63 uživatelů
  • Terénní službu Podpora samostatného bydlení s kapacitou 4 uživatelé

Bellevue, poskytovatel sociálních služeb, vystupuje jako právní subjekt v čele s ředitelem jako statutárním zástupcem.

 

Poslání organizace:

Posláním organizace Bellevue, poskytovatele sociálních služeb je v souladu s platným zákonem o sociálních službách a standardy kvality sociálních služeb:

  • provázet lidi se specifickými potřebami tak, aby mohli žít důstojně podle svých potřeb, přání a možností uvnitř společnosti.
  • poskytnout podporu založenou na odbornosti profesionalitě pracovníků, zaměřenou na individuální rozvoj a upevňování dovedností každého uživatele tak, aby mohl bydlet srovnatelně se svými vrstevníky s minimální podporou.
Principy organizace:
  • Služby jsou poskytovány na principu vzájemného rovnocenného partnerství.
  • Principem služeb je integrace uživatelů do majoritní společnosti, možnost volby, respektování a podpora individuality a dosažení nezávislosti a soběstačnosti v co největší míře.
  • Klient má právo rozhodnout o množství a intenzitě poskytovaných služeb a služby jsou poskytovány zásadně na základě potřeb, přání a zájmů klienta.
  • Služby jsou poskytovány na základě dodržování základních lidských práv uživatelů (právo na partnerský život, vzdělání, práci, atd.)
Site Map | © 2008 - 2023 Bellevue, poskytovatel sociálních služeb | Powered by mojoPortal | HTML 5 | CSS