Historie zařízení

HistorieZařízení Bellevue původně sídlilo ve dvou budovách na okraji malé vesničky Ledce. Jednou z budov byl starý Donínský zámeček s malou domácí kaplí Svatého kříže postavený na místě bývalé tvrze Kamilem z Donína. Roku 1611 byl zámeček prodán rodu Martiniců, v jejichž majetku zůstal až do počátku 20. století.

Druhou budovou je vila Bellevue, v českém překladu „krásná vyhlídka“. Tato budova byla postavena v roce 1879 stavitelem Fišerem ze Slaného.

Až do roku 1918 obě budovy sloužily jako Šternberské lázně – v přilehlém parku je několik léčivých pramenů. Za první republiky byla vlastníkem budov Péče o mládež, následným majitelem bylo Československé ministerstvo národní obrany, které tam mělo umístěnou Vojenskou poddůstojnickou školu. Roku 1955 se stal majitelem Státní úřad důchodového zabezpečení v Praze a v témže roce byl zahájen provoz Domova důchodců.

HistorieV roce 1962 byl Domov důchodců přeměněn v Ústav sociální péče s kapacitou 95 klientů. Ústav měl kapacitu 92 klientů, z nichž 50 bydlelo v budově Zámečku a 42 v budově Bellevue. Budova Zámečku byla velmi nevyhovující – pro 50 klientů pouze dvě sociální zařízení – v každém tři toalety a dvě sprchy, a pouze jedna malá kuchyňka zbudovaná až v roce 2006. Klienti pobývali na šesti a sedmi lůžkových pokojích. Budova Bellevue byla rozdělena na zdravotnické oddělení a v jeho rámci ještě uzavřené oddělení. To bylo v roce 2006 přebudováno na pět domácností se čtyř a třílůžkovými pokoji.

 Ještě v roce 2005 byl celkový počet zaměstnanců 43 na 95 klientů včetně kuchyňského a prádelního provozu a v zařízení byla poskytována jedna služba – Domov pro osoby se zdravotním postižením pro muže. Běžné byly 6 i 7 lůžkové pokoje a v ústavu bylo používáno 13 klecových lůžek, k jejichž zrušení došlo v roce 2006.

V roce 2007 se zařízení stalo koedukovaným.

V roce 2008 byl zahájen transformační proces – zařízení Bellevue začalo poskytovat službu chráněné bydlení. První chráněné bydlení vzniklo v pronajatém domku v Loděnici – vesnice vzdálená 10 km od Ledců, kde začal bydlet jeden pár (klient zařízení Bellevue a klientka domova ve Vraném) a v dvoupodlažní vile ve Slaném, kde ve dvou bytech začalo žít devět klientů.

V současné době poskytuje zařízení Bellevue službu s registrovanou kapacitou pro 102 uživatelů s mentálním postižením. Má zaregistrovány tři služby – Domov pro osoby se zdravotním postižením – 35 uživatelů, Chráněné bydlení – 63 uživatelů a Podpora samostatného bydlení – 4 uživatelé.

Kvůli havarijnímu stavu budovy v Ledcích, která byla napadena dřevokaznými houbami a hmyzem, se služba Domov pro osoby se zdravotním postižením dočasně přestěhovala do vily Praga ve Slaném.  Služba chráněné bydlení je poskytována ve vlastních i pronajatých objektech.

Site Map | © 2008 - 2023 Bellevue, poskytovatel sociálních služeb | Powered by mojoPortal | HTML 5 | CSS