Domov pro osoby se zdravotním postižením

Vila PragaDomov pro osoby se zdravotním postižením sídlí ve vile Praga ve Slaném. Ve stejné budově sídlí i management organizace a technické zázemí. Budova je v pronájmu a je využívána přechodně kvůli havarijnímu stavu původní budovy Bellevue v Ledcích.

Ubytování uživatelů v Domově pro osoby se zdravotním zařízením je zajištěno v jednolůžkových až trojlůžkových pokojích. Ke každému pokoji náleží sociální zařízení - tedy WC, umývadlo a sprchový kout.

Ve službě Domov pro osoby se zdravotním postižením poskytuje organizace uživatelům stravu, kterou dováží externí dodavatel zvolený výběrovým řízením. Uživatelům je nabízen výběr z pěti jídel a tří jídel stálé nabídky. Snídaně a svačiny jsou zajišťovány na domácnostech pracovníky v sociálních službách.

Praní prádla je zajištěno externí prádelnou nebo přímo na domácnostech v rámci nácviků.

V domově pro osoby se zdravotním postižením je poskytována služba v rozsahu 24 hodin. Rozlišují se pracovníci na denní směnu a na noční směnu – tedy pracovníci, kteří slouží pouze denní a pracovníci, kteří slouží pouze noční směny. Denní směna trvá od 7.00 do 19.00 a noční směna od 19.00 do 7.00.

V přímé péči o uživatele je celkem 12 pracovníků na denní směně – 6 v každé směně a 4 pracovníci na noční směně – 2 v každé směně.  Pracovníci slouží na dlouhý a krátký týden, dlouhý týden v rozsahu – po, út a pá, so, ne, krátký týden v rozsahu st, čt.

Vila Praga je rozčleněna do dvou domácností. Každý uživatel má svého klíčového pracovníka, kterého si může zvolit. Klíčový pracovník má na starosti 2-3 uživatele. Na protější směně mají klíčoví pracovníci své zástupy.

Posláním DOZP je provázet lidi se specifickými potřebami životem tak, aby ho mohli prožít důstojně podle svých potřeb, přání a možností uvnitř společnosti.

Služba je poskytována na principu vzájemného partnerství, snažíme se respektovat a podporovat individualitu, nezávislost a soběstačnost uživatelů našeho zařízení. Ti mají právo rozhodnout o množství a intenzitě poskytované služby.

Mezi naše cíle patří individualizace služeb, snaha o rozšíření nabídky služeb, uživatel má možnost volby optimálního typu služby, která odpovídá jeho potřebám.

Snažíme se postupně připravovat uživatele na život v chráněném nebo samostatném bydlení, pomáhat jim získat nové pracovní příležitosti, uplatňovat právo uživatelů aktivně vyjadřovat své potřeby a přání.

Kapacita služby je 35 uživatelů.

Rozsah poskytovaných služeb:

a) poskytnutí ubytování - Vila Praga nabízí ubytování v jednolůžkových, dvoulůžkových a třílůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením – tedy WC, umývadlo a sprchový kout. Pokoje jsou vybavené základním nábytkem – postel, skříň, noční stolek, stůl a židle, některé pokoje jsou vybavené funkční kuchyňkou, k dispozici jsou společná jídelna a terasa pro každou domácnost a zahrada v areálu Vily Praga. Uživatelé si mohou pokoje vybavit vlastním nábytkem.

b) poskytnutí stravy -  snídaně, svačiny a druhé večeře uživatelům zajišťují pracovníci na domácnosti, a to nákupem v sousedícím supermarketu podle aktuálních přání uživatelů, obědy a večeře jsou zajištěny externím dodavatelem. Možnost výběru je z 5 jídel + ze stálé nabídky, včetně polévky, pokud uživatel nechce využít této nabídky, může použít vybavení kuchyňky k přípravě jídla samostatně nebo s pomocí pracovníků.

c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - uživatelům je zajištěna pomoc při úkonech spojených s praním prádla, s drobnou opravou ošacení, s nákupem ošacení nebo potravin, s úklidem pokoje, pomoc při doprovodu k lékaři, apod.) Praní prádla zajišťuje externí prádelna nebo si v rámci nácviků dovedností perou uživatelé přímo na domácnostech – rozsah pomoci a podpory je stanoven v individuálním plánu každého uživatele.

d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu – pomoc s těmito úkony zajišťují pracovníci na domácnosti, individuálně poskytují pomoc jednotlivým uživatelům. Jedná se o úkony spojené s osobní hygienou - mytí, stříhání nehtů, barvení vlasů, holení, zajištění manikúry, pedikúry, apod. Úkony s osobní hygienou jsou poskytovány v soukromí, každý uživatel má k dispozici vlastní sociální zařízení - – rozsah pomoci a podpory je stanoven v individuálním plánu každého uživatele.

e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti - individuálně se uživatelé zapojují do aktivizačních a vzdělávacích činností v rámci individuálního plánování a stanovování osobních cílů.

Naši uživatelé se dle vlastního rozhodnutí, přání mohou zúčastňovat např. rehabilitačních pobytů, výletů, společenský akcí, dovolených. Uživatelé mají také možnost za pomoci klíčového pracovníka najít si odpovídající práci. Několik našich uživatelů pracuje v zařízení na dohodu o provedení práce či na volném trhu práce.

f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - uživatelé mají možnost se zúčastňovat společenských akcí, konaných v rámci organizace Bellevue nebo v rámci ostatních organizací, města, obcí. Oblíbené jsou rovněž společné výlety, či individuální výlety s klíčovým pracovníkem. Jsou zapojeni do komunity města, bydlí v běžné městské zástavbě, chodí nakupovat do místních obchodů, využívají služeb restaurací, cukráren, divadel, plaveckých bazénů, dojíždí do ordinací lékařů, používají městskou hromadnou dopravu.

g) sociálně terapeutické činnosti - v současné době zařízení nabízí terapeutickou činnost v košíkářské dílně, dále využívá spolupráce s organizací Zahrada Kladno, kam mohou uživatelé dojíždět do terapeutických dílen. Pracovníci na jednotlivých domácnostech využívají technik arterapie a muzikoterapie.

h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí - klíčový pracovník uživatele ve spolupráci se sociální pracovnicí jsou nápomocni při zajišťování osobních záležitostí uživatele, zejména se jedná o pomoc s komunikací na úřadech, u soudu, s opatrovníkem, apod. Zařízení hájí práva a zájmy uživatele, napomáhá při řešení problémů či stížnosti.

Site Map | © 2008 - 2023 Bellevue, poskytovatel sociálních služeb | Powered by mojoPortal | HTML 5 | CSS